EN ÇOK ARZULANAN MARKALAR ve NEUROMARKETING

Buyology Inc adlı neuromarketing hizmeti veren bir şirket Amerika'da kadınlar ve erkekler tarafından en çok tercih edilen, imajından en çok etkilendikleri markayı ortaya çıkarmak için bir çalışma yapmış. EEG görüntüleri ve göz izleme tekniğinin kombinasyonundan oluşan yeni bir marka profili araştırma tekniğiyle çalışmayı yürütmüş. Sonuçlar şu şekilde:

Dünyada en çok arzulanan 20 marka

   Kadınlar                                                                                                      Erkekler
1 Johnson&Johnson                                                                                     Crest
2 Sony                                                                                                            BMW
3 Kleenex                                                                                                       National Geographic
4 National Geographic                                                                                  Panasonic
5 Mastercard                                                                                                   Hyundai
6 Google                                                                                                          Kleenex
7 Amazon                                                                                                          Coca-Cola
8 Visa                                                                                                                Microsoft
9  General Electric                                                                                             Tide
10 Toshiba                                                                                                         Lexus
11 Crest                                                                                                           Apple
12 Microsoft                                                                                                     Bed Bath&Beyond
13 Disney                                                                                                           Ford
14 Target                                                                                                            Animal Planet
15 Tropicana                                                                                                      Hitachi
16 BMW                                                                                                              Mercedes-Benz
17 Febreze                                                                                                           FedEx
18 Ford                                                                                                                Procter&Gamble
19 Olay                                                                                                                 Hallmark
20 Chase                                                                                                              Geico

Bu sonuçlara ulaşmak için kullanılan tekniğin detaylarını merak ediyorsanız, şirketin kendi geliştirdiği bu teknikle ilgili çok fazla bilgi vermekten kaçındığını söyleyebiliriz. Kabaca, markalara atfedilen sıfatlardan/kelimelerden oluşan bir matrix kullanılarak insanların beyinlerinin görüntülendiğini ve markalar hakkındaki duyguların kaydedildiğini ifade ediyorlar. Matrixteki kelimeler ise Türkçe'ye 'büyüklük, yücelik', 'hayran kalınan', 'uyumlu', 'keşfedilen' şeklinde çevirebileceğimiz 4 kelime. Markalar çiftler halinde yine şirket tarafından detayı verilmeyen bir şekilde karşılaştırılıyor, eşleştiriliyor, sonuçlar da yukarıda gördüğünüz şekilde.

Hakkında hiçbir şey bilinmeyen bir teknikle yapılan araştırmanın güvenirliliğini haklı olarak sorgulayabilirsiniz. Fakat şu kadarını söylemek gerekir ki bu çalışma Amerikan pazarında geçerliliği ve güvenirliliği yüksek bir bilimsel çalışma olarak ele alındı, şirket stratejilerini de önemli ölçüde etkiledi. Çalışmanın sonuçlarını doğru ve güvenilir kabul ettiğimizde analiz edilmesi gereken önemli noktalar da var, marka tercihlerinde cinsiyet farklılıkları üzerine önemli ip uçları veriyor. Mesela kadınların ilk sıraya koyduğu Johnson&Johnson'ın erkeklerde sıralamaya girmemiş olması, kadınlarda kendine son sıralarda yer bulan BMW'nin erkeklerin 2. sırasında yer alması, Disney'in kadınlar sıralamasında kendine yer bulurken erkeklerde sıralamaya bile girememiş olması gibi...

Benzer bir çalışmanın Türkiye'de gerçekleştirilmesi kendi açımızdan daha 'gerçekçi' sonuçlar bulmak ve marka algısı-neuromarketing ilişkisini ortaya çıkarmak açısından önemli olabilirdi.